روبرو جهان با گونه های جهش یافته و خطرناک تر ویروس کرونا

به گزارش مجله بابلسر، محققان سه گونه نگران کننده از ویروس سارس-کووی-2 را شناسایی کرده اند که در میان سایر ویروس های موجود در جهان در حال گردش است. این گونه های جدید می تواند در ابعاد همه گیری در سال 2021 تغییر ایجاد کند.

روبرو جهان با گونه های جهش یافته و خطرناک تر ویروس کرونا

جهش های ویروسی در همه گیری ها بسیار محتمل هستند. این جهش ها اکثراً بی خطر و خطا های تصادفی ای هستند که در کد های ژنتیکی ویروس رخ می دهند و عموماً تغییری در میزان بیماری زایی یا سرعت انتشار ویروس ایجاد نمی کنند.

به گزارش خبرنگاران به نقل از فایننشال تایمز، اما هر از گاهی، مجموعه ای از جهش ها رخ می دهند و می توانند تهدیدی که ما با آن روبرو هستیم را به طرز چشمگیری تغییر دهند. در هفته های اخیر محققان سه گونه نگران کننده از ویروس سارس-کووی-2 را شناسایی کرده اند که در میان سایر ویروس های موجود در جهان در حال گردش است. این گونه های جدید می تواند در ابعاد همه گیری در سال 2021 تغییر ایجاد کند.

بعد از واکسیناسیون هنوز احتمال ابتلا به کرونا وجود دارد

موج چهارم کرونا در راه است؟

اثرات بلندمدت کرونا

اولین گونه در پاییز سال 2020 در جنوب شرق انگلستان شناسایی شد. وقتی علی رغم اقدامات کنترل کننده که در ماه نوامبر در انگلستان برقرار بود، این گونه جدید ویروس به سرعت و به راحتی انتشار پیدا کرد و حتی از گونه های موجود نیز پیشی گرفت و تا پایان ماه دسامبر به ویروس غالب در انگلستان تبدیل شد، دانشمندان نگران شدند.

آنالیز های اولیه که به وسیله داده های ردیابی تماس ویروسی و رشد محلی همه گیری انجام شد نشان داد که این گونه جدید می توان 40 تا 70 درصد مسری تر از گونه های اولیه ویروس باشد. از آن زمان این ویروس در سایر کشور ها شناسایی شده و در کشور هایی مانند دانمارک و ایرلند سرعت رشد و انتشار ویروس با الگوی انتشار ویروس در انگلستان همخوانی دارد.

یکی از چالش های موجود نامگذاری این ویروس است. اداره بهداشت عمومی انگلستان آن را گونه نگران کنندۀ 202012/01 نامیده است. کنسرسیوم ژنومیک کووید 19 بریتانیا که کاشف این گونه جدید بوده آن را B.1.1.7 نامگذاری کرده است و علتش آن است که این گونه از گونه موجودِ B.1.1. که تبار اروپایی ویروس های سارس-کووی 2 هستند، جهش پیدا کرده است. پلتفرم ردیابی ویروسِ نکست استرین این ویروس را به دلیل یکی از جهش هایش 501Y.V1 می شناسد.

خیلی از شناسایی 501Y.V1 نگذشته بود که یک ویروس دیگر که اکنون با نام 501Y.V2 می شناسیم در آفریقای جنوبی منشأ نگرانی ها شد. همانطور که از نامش پیداست ویروسی که در آفریقای جنوبی کشف شده به لحاظ جهش ها اشتراکاتی با ویروسی که در انگلستان کشف شده دارد؛ به خصوص اینکه در هر دو تغییراتی در شاخک های پروتئینی ویروس که به او کمک می کنند تا راحت تر به سلول ها بچسبد، ایجاد شده است. اما تفاوت هایی هم وجود دارد. گونه 501Y.V1 که در انگلستان شناسایی شده سرعت سرایت بیشتری دارد، اما داده ها نشان می دهد افرادی که ویروس قبلی را گرفته یا واکسینه می شوند در مقابل ویروس جدید ایمن هستند.

اما مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد ویروس 501Y.V2 جهش هایی پیدا کرده که توانایی آن را در مقابله با واکنش های سیستم ایمنی بالا برده است. ویروس جدید این کار را با تغییر ظاهر خود انجام می دهد و اصطلاحاً به این معنی است که یک متجاوز آشنا با لباسی مبدل وارد بدن می شود. با غالب شدنِ 501Y.V2 در آفریقای جنوبی مرگ ومیر افزایش یافته است. این درحالیست که بعد از موج همه گیری در سال 2020 سطح آنتی بادی در جمعیت افزایش یافته و این کشور در ماه های گرم تابستانی به سر می برد.

موارد مشابهی در مانائوس در برزیل شناسایی شده که هنوز معماست. تحلیل سطح آنتی بادی که بروی خون های اهدایی انجام شده است نشان می دهد که اکثریت جمعیت این کشور در سال 2020 به ویروس مبتلا شده اند. اما در اوایل سال 2021 بستری و مرگ در اثر کووید دوباره افزایش یافت. این الگو با شناسایی گونه دیگری از ویروس با نام 501Y.V3 مصادف شد که شباهت هایی با ویروس آفریقای جنوبی دارد.

تا اواسط دسامبر تقریباً نیمی از ویروس های سارس-کووی 2 که در مانائوس شناسایی شدند از گونه 501Y.V3 بودند. در کلمبیا و پرو نیز که سطح آنتی بادی به واسطه موج های نخستین بالا بود شیوع های مجدد گزارش شده و به این ظن دامن زده که احتمالاً در این کشور ها هم گونه جدید ویروس در حال گردش است.

حتی اگر این گونه ها بیماری های شدیدتری ایجاد نکنند، افزایش شدت سرایت آن ها به این معنی است که موارد ابتلا به بیماری بیشتر خواهد بود و بنابراین، بستری و مرگ نیز افزایش پیدا می کند.

ظهور 3 گونه جدید ویروس که ویژگی های مشترکی دارند احتمال فرگشت هم گرا را افزایش می دهد که به این معنی است که ویروس ها که مستقل از هم هستند به شکل های مشابهی خودشان را با جمعیت های انسانی در سراسر جهان تطبیق می دهند.

تعداد زیاد جهش ها در برخی از این گونه ها - برای مثال گونه 501Y.V1 بیست وسه جهش پیدا کرده است- بیانگر آن است که این جهش ها در یک بیمار نقصِ ایمنی رخ داده است؛ ویروس ها در بدن افرادی که از بیماری مزمن رنج می برند راحت تر تطبیق پیدا می کنند تا در بدن افرادی که به سرعت بهبود پیدا می کنند.

حالا پرسش این است که این راستا ما را به کجا می برد؟ مطالعات نشان می دهد که در مورد ویروس هایی مانند HIV تکامل و تطبیق ویروسی به این معنی است که گونه های کمتر جدی از این ویروس ها به وجود خواهند آمد، زیرا ویروسی که میزبان خود را به سرعت می کشد نمی تواند به سهولتِ ویروسی که بیماری خفیف ایجاد می کند منتشر شود.

ویروس سارس-کووی 2 در همان روز های آغازین بیماری زایی و پیش از آنکه میزبان به شدت بیمار شود، به فرد دیگر سرایت می کند، پس نمی توان با قطعیت گفت که یک ویروس سارس-کووی 2 که شدت کشندگی آن کمتر است نسبت به ویروس های موجود مزیت تکاملی دارد. با این حال، به موازاتی که همه گیری ها و پویش های واکسیناسیون ایمنی را افزایش می دهد، فشار زیادی به ویروس ها وارد می شود تا تکامل یافته و خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند.

یک مطالعه که اخیراً انجام شده نشان می دهد که ویروس های کرونای فصلی به تدریج تکامل پیدا می کنند تا به ایمنی ای که در سال های گذشته تولید شده حمله کنند و در طول زمان بیماری های جدید ایجاد کنند. در هر دوره همه گیری این پرسش مطرح است که چگونه با بیماری جدید بعدی باید مبارزه کرد.

اما این گونه های جدید - و وقوف به اینکه ممکن است گونه های دیگری باشند که هنوز شناسایی نشده اند - نشان می دهند که این بحث فقط یک فرضیه نیست.

با گونه های جدید باید به مثابه تهدید های جدید رفتار کرد و کشور ها باید به سرعت تصمیم بگیرند که چطور می خواهند با آن ها مقابله کنند.

گونه های جدید در آمریکا و هشدار نسبت به گسترش همه گیری

به گزارش خبرنگاران به نقل از سی ان ان، مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های آمریکا در روز جمعه اظهار داشت که گونه های جدید ویروس کرونا که شدت سرایت بالاتری دارند شیوع این ویروس ها را افزایش خواهند داد و این به این معنی است که آمریکا باید اقدامات خودش برای محافظت از مردم را دو برابر کند.

گفته می شود گونه جدید ویروس B.1.1.7 که نخستین بار در بریتانیا شناسایی شد در آمریکا مشاهده شده است و الگو ها نشان می دهد که این گونه می تواند شیوع فعلی ویروس را به مراتب وخیم تر کند. این یعنی مردم باید در استفاده از ماسک، اجتناب از حضور در جمع و رعایت فاصله گذاری اجتماعی بیشتر دقت کنند.

دکتر گرگوری آرمسترانگ، مدیر اداره تشخیص پیشرفته مولکولی در مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا، گفت: کنترل بیماری از این پس سخت و سخت تر خواهد بود؛ و هر اقدامی مانند واکسیناسیون را که تا به امروز انجام داده یم باید با شدت بیشتر انجام دهیم.

آرمسترانگ تأکید کرد که قدرت سرایت B.1.1.7 چند برابر گونه های دیگر سارس-کووی 2 است. این درحالیست که تلاش ها برای واکسیناسیون افراد در آمریکا کندتر از آنچه دولت فدرال انتظار داشت صورت می گیرد.

آمریکا بالاترین میزان شیوع را در سایر کشور ها داشته و بیشترین تعداد مرگ ومیر در اثر ویروس در این کشور گزارش شده است. به گزارش دانشگاه جان هاپکینز تا به امروز 23 میلیون نفر در آمریکا به ویروس مبتلا شده و بیش از 390000 جان خود را از دست داده اند.

ویروس B.1.1.7. در ده ها ایالت آمریکا شناسایی شده، اما به گزارش اداره پیشگیری از بیماری ها در آمریکا این تعداد بسیار بیشتر است. هر چه تعداد بیشتری از افراد به ویروس مبتلا شوند، ویروس شانس بهتری برای جهش دارد؛ بنابراین گفته می شود که ویروس ها به شکلی مستقل در بدن بیماران جهش پیدا می کنند.

ابرکووید

به گزارش خبرنگاران به نقل از دیلی میل، ویروسی که در برزیل شناسایی شده با نام B.1.1.248 یا P.1 به ابرکووید معروف است و این نگرانی را ایجاد کرده که سرعت انتشار آن از پویش های واکسیناسیون بالاتر باشد. این گونه در منطقه آمازون شناسایی شده و دانشمندان باور دارند که این ویروس از اوایل ماه جولای در این منطقه در گردش بوده است.

برطبق گزارش های موسسه بهداشت جهانی در بارسلونا نظام مراقبت بهداشتی و بیمارستانی در شمال و شمال شرق برزیل بسیار ضعیف است و مردمان فقیر دسترسی پایین به مراقبت های بهداشتی دارند. گفته می شود آمار مرگ در میان افرادی که در این دو ناحیه بستری شدند بیشتر از افرادی بوده که در بخش های جنوبی بستری شدند و هنوز مشخص نیست که آیا دو گونه متفاوت از ویروس در این مرگ ها دخیل است یا متغیر هایی دیگری را باید دخیل دانست.

گونه برزیلی ویروس کرونا هم اکنون در انگلستان هم شناسایی شده و کارشناسان می گویند به دور از واقعیت است که تصور کنیم گونه ای که هم اکنون در برزیل شناسایی شده به کشور های دیگر مانند آمریکا راه پیدا نکرده باشد.

بر اساس گزارش دانشگاه جان هاپکینز، 8.3 میلیون نفر تا به امروز در برزیل به بیماری کووید 19 مبتلا شده و بیش از 207000 نفر جان خود را از دست داده اند.

منبع: CNN & Ft & Mail Oline

ترجمه: سایت خبرنگاران

منبع: فرادید
انتشار: 28 بهمن 1399 بروزرسانی: 28 بهمن 1399 گردآورنده: babalaser.ir شناسه مطلب: 1260

به "روبرو جهان با گونه های جهش یافته و خطرناک تر ویروس کرونا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "روبرو جهان با گونه های جهش یافته و خطرناک تر ویروس کرونا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید