مجموعه بهترین متن تبریک تولد برادرزاده

به گزارش مجله بابلسر، مجموعه بهترین متن تبریک تولد برادرزاده برای تبریک تولد عمو و عمه در دو دسته متن تبریک تولد برادرزاده فارسی و متن تبریک تولد برادرزاده انگلیسی وجود دارند.

مجموعه بهترین متن تبریک تولد برادرزاده

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - برادرزاده یکی از عزیزترین موجودات جهان است که دوست داشتنش دست کمی از دوست داشتن فرزند خود ندارد. عمه ها و عموهایی که می خواهند تولد برادرزاده شان را تبریک بگویند جملات تبریک تولد به برادرزاده را در مطلب پیش رو بخوانند. می توانید کلمه برادرزاده را با اسم کوچک برادرزاده تان جایگزین کنید. همچنین مجموعه زیباترین شعرهای تبریک تولد مناسب برای افراد مختلف گردآوری شده که برای برادرزاده نیز می توانید از آنها بهره ببرید.

در این مطلب بخوانید:
  • تبریک تولد برادرزاده
  • متن در وصف برادرزاده برای تولد
  • پیغام تبریک تولد عمه به برادرزاده
  • پیغام تبریک تولد برادرزاده انگلیسی

انواع پیغام تبریک تولد

تبریک تولد برادرزاده

برادرزاده عزیزم! تولد تو که شکوفه درخت خانواده ما هستی، نویدبخش بهاران است. تولدت مبارک.

***

برادرزاده جان! زلالی دریا و سرسبزی جنگل و استواری کوه را در وجود تو می بینم. چه زیباست سالگرد تولدت که دریا و جنگل و کوه را در تو می بینم.

***

فرزند دردانه برادرم! تو فرشته روی زمینی که خدا به برادر من بخشیده است. تولدت را به تو و پدرت تبریک می گویم.

***

دختر/پسر برادرم! روز میلادی سرشار از خوشی و خوشبختی و شادی برایت آرزو می کنم.

جانان من! تو فرشته ای هستی که زمینی شدی تا طعم شیرین عمه/عمو شدن را به من بچشانی. سالگرد زمینی شدنت مبارک باشد.

***

امروز تولد بهترین برادرزاده جهان است و من چه خوشبختم که تولدت را تبریک می گویم.

***

قشنگی نگاه تو که به دلربایی نگاه آهو است و لبخند تو که ناز هزار گل سرخ را در خود دارد، مرا مطمئن می سازد که برادرزاده خودم هستی. تولدت مبارک!

***

تولدت را در حالی تبریک می گویم که خواسته و آرزویم این است که خدا پشت و پناه تک تک لحظه های زندگی ات باشد.

***

تولد تو گام نهادن در جهت زندگی است. آرزو می کنم هر باد برایت عطر گل های بهاری را بیاورد. آرزو می کنم باعث سربلندی خانواده پدری ات بشوی.

***

برادرزاده شومبس گومبلی من! تولدت را با تمام وجودم تبریک می گویم. از طرف عمه جانت.

***

ماه کمان من! در شب تولدت عمه/عمو آسمان را برای دیدن تو می کاوید اما دید که در زمین هستی! ماه روی زمین تولدت مبارک.

***

فرزند برادرم! تو را دوست دارم و آرزوهای زیبایم را برای تولدت به آسمان می فرستم. تولدت مبارک.

متن در وصف برادرزاده برای تولد

عزیز دل عمه/عمو! آرزو می کنم شاد و تندرست باشی و تا تولد صد و بیست سالگی ات را جشن بگیری در حالی که به همه آرزوهایت رسیده باشی.

***

برادرزاده عزیزم! میلادت مبارک، دلت شاد و زندگی ات قرین سعادت باشد.

***

برادرزاده دلبندم! تو را دوست دارم که میوه دل برادرم و ثمره زندگی اش هستی. تولدت بی نهایت مرا شاد ساخت و هر سال در سالگشت آن شادی ام مضاعف می گردد.

***

بند قلب عمه/عمو! تولدت مبارک که چشم گگرددنت به جهان لطیف ترین زیبایی بود.

تولدت مبارک. خدا پشت و پناهت در همه سال های زندگی ات و چشم های زیبایت به روی خوشی ها گگردده گردد.

***

تبریک تولد از طرف یک عمه شاد مثل عمه خودم: عزیزم! تولدت مبارک. الهی بیام توی عروسی ت برقصم!

***

چشمت همواره بر روی شادی ها گگردده گردد و بهترین دوستان جهان را به تو بدهد، همان طور که بهترین خانواده جهان را به تو داد.

***

برادرزاده جان! جشن تولد برای من، همانند نفس کشیدن بهار برای طبیعت است. نفس عمه/عمو تولدت مبارک!

***

برای یک خواهر/برادر، برادرش از همه جهان عزیزتر است و عزیزتر از او برادرزاده اش است. عزیزم تولدت مبارک.

***

برادرزاده عزیزم! پروانه ها بعد از تولد تو زیبا شدند. و گل ها با اولین خنده تو شکفتند. پس تولدت مبارک!

***

پسر/دختر نازنین برادرم، تولدت را تبریک می گویم و آرزو می کنم جاده های موفقیت برایت هموار باشند. مرا در شادی ات شریک بدان.

پیغام تبریک تولد عمه به برادرزاده

تولدت مبارک، تنها دارایی قلب عمه/عمو! در روز تولدت بهترین آرزوهایم را در جعبه ای از بوسه هایم می فرستم.

***

تولدت مبارک ای گل گلدون داداش خوبم! هزار سال زنده باشی ، شاد و راضی باشی...

برادرزاده بهتر از گلم! روز تولد تو روز نگاه باران و زمزمه رنگین کمان بود. تولدت مبارک.

گل بی خار عمه! تولدت با هزار تا پیغام شادی بر خودت، پدرت، مادرت و همه خاندان ما مبارک باشد.

***

تولدت مبارک، خوشا به من که برادرزاده خوبی چون تو دارم.

***

عمه فدات بشه! یک سال عظیمتر شدی اما آدم نشدیا! فرشته من تولدت مبارک.

***

برادرزاده خوبم! حتی اگر آسمان پر از خبرنگاران باشد، باز هم ماه بین همه شان تک است. حتی اگر هزار تا برادرزاده داشته باشم، تو تک هستی، تو یه چیز دیگه هستی. تولدت مبارک.

***

برادرزاده دلبندم! چقدر خوب که تو به جهان آمدی. چقدر خوب که می توانم لبخندهای تو را ببینم. چقدر خوب که می توانم بگویم: تولدت مبارک.

***

خوشبختی یعنی داشتن برادرزاده مهربونی که بتونی تولدش رو تبریک بگی. می بوسمت و بهترین آرزوهام رو تقدیمت می کنم.

***

برادرزاده جان! روی برگ و روی گل، روی رود و روی ابر می نویسم: تا هزاران سال تولدت مبارک.

***

برادرزاده خوبم! تولدت مبارک که آمدنت برای همه خانواده باعث خیر و برکت بود و بودنت برای ما شادی و شادی است.

برادرزاده بهتر از جانم! تولدت را تبریک می گویم و شادی و سلامتی و موفقیت را از خدا برای تو می خواهم.

***

برادرزاده عزیزم! تولدت مبارک. سپاسگزارم که با به جهان اومدنت، باعث شدی من عمه/عمو بشم. هزار تا بوس به تو!

***

تولدت مبارک فرزند برادرم! تبریکم را تقدیمت می کنم و آرزو می کنم سال جاری یک کادوی تولد شگفت انگیز از خدا هدیه بگیری.

***

برادرزاده شیرینم! روز تولد تو برای من یک روز خاص است چون طعم عمه/عمو شدن را چشیدم. طعم شیرینی که تو به زندگی ام دادی. تولدت مبارک.

***

برادر زاده عزیزم؛

مشاهده سعی تو برای عظیمتر شدن همواره برای من جذاب بوده است

عظیم شدن یکسال دیگر تو را تبریک می­گویم

***

برادر زاده عزیزم،

امروز نکته آغاز دیگری برای رسیدن به اوج آرزوهای توست

تکرار موفقیتهای روز افزون تو را آرزومندم

تولدت مبارک

***

قلب و عشق و زندگی برادرم

برادر زاده عزیز؛ تولدت مبارک

***

برادر زاده عزیزم،

فعل بودنت مایه مباحات همیشگی ماست

زاد روزت مبارک

پیغام تبریک تولد برادرزاده انگلیسی

Not just an aunt on whom you can depend, I will forever remain your best friend. Happy birthday.

نه فقط به عنوان یک عمه که می تونی بهش اعتماد کنی، بلکه همواره به عنوان بهترین دوستت خواهم بود. تولدت مبارک

***

Our relationship is not limited to just being aunt and nephew. There will always be a permanent bond of friendship between me and you. Happy birthday.

رابطه ما فقط به یک رابطه برادرزاده و عمه محدود نیست. همواره یک مرز دوستی دائمی بین من و تو برقرار است. تولدت مبارک

***

One of the best things that have happened in my life is when I became your aunt. You certainly are like a son to me and I hope you see me as your second mom. Happy Birthday!

یکی از بهترین اتفاقات زندگی من زمانی افتاد که عمه تو شدم. تو بدون شک مثل یک فرزند برای من هستی و من امیدوارم که تو هم من رو به عنوان مادر دومت ببینی.

تولدت مبارک

***

To my beloved nephew, you may be the best student your teacher has, and perhaps the best son that your parents have, but you have been a terrific nephew to your aunt. I love you little man! Happy Birthday!

خطاب به برادرزاده عزیزم: تو ممکنه بهترین دانش آموز معلمت باشی؛ یا بهترین پسر پدر و مادرت باشی؛ اما بدون شک تو فوق العاده ترین برادرزاده برای عمه ات هستی. عاشقتم مرد کوچک من. تولدت مبارک.

***

Happy Birthday to the man I will forever call my little boy! I love you, from your loving aunt.

تولد مردی مبارک که من اون رو پسر کوچکم صدا می کنم. عاشقتم از طرف عمه ات

سخن پایانی

در این مطلب، مجموعه پیغام های تبریک برای تولد برادرزاده را گردآوری و ارائه کردیم. در پاین از شما دعوت می کنیم تا متن تبریک تولد بچگانه را نیز از نظر بگذرانید. شما نیز در قسمت نظرات و پرسش ها، برایمان پیغام های تبریکتان را به خواهر زاده عزیزتان ارسال کنید.

منبع: setare.com
انتشار: 6 بهمن 1399 بروزرسانی: 6 بهمن 1399 گردآورنده: babalaser.ir شناسه مطلب: 1035

به "مجموعه بهترین متن تبریک تولد برادرزاده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مجموعه بهترین متن تبریک تولد برادرزاده"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید